O nás

Zřizovatelem MŠ je Statutární Město Teplice.

Mateřská škola je samostatným právním subjektem od 1.1.1993

Statutárním zástupcem školy je ředitelka Mgr.Martina Janotková

Provoz Mateřské školy 6.00 – 16.30.

Kapacita školy je 75 dětí

 

Mateřská škola Kaštánek byla postavena jako předškolní zařízení v roce 1962. Budova školy je cihlová, jednopatrová. Součástí školy je velká a krásná zahrada.

header-kids

Novinky

STRAŠIDELNÉ DOPOLEDNE 31.10.

V úterý 31.10. své děti proměňte ve strašidelné bytosti - společně pak oslavíme Haloween.

24. 10. 2017
Více zde

Fotografování dětí

Fotografování jednotlivců je přeloženo na úterý 24.10.2017

16. 10. 2017
Více zde

NAŠE CÍLE

 

Krůček po krůčku povedeme děti především k touze po poznání, protože mateřskou školu chápeme jako první stupeň celoživotního poznávání a vzdělávání.

Školní vzdělávací program Tajemství kaštanového stromu byl zpracován v souladu se záměry RVP PV schváleného MŠMT dne 1.2.2007, s jeho rámcovými cíli a kompetencemi, jako otevřený dokument umožňující další rozvoj školy, dále z myšlenek mezinárodního programu „Začít spolu“ a programu „Zdravá MŠ.“

Klade důraz na tyto hodnoty:

       rozvíjení celé osobnosti dítěte, jeho učení a poznávání

       na osvojení základů morálních hodnot, na nichž je založena naše společnost

      získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost

        důraz klademe na vlastní tvůrčí aktivitu a samostatnost

       na individuální rozvoj každého dítěte dle jeho možností

 

Co je naším cílem?

Aby - dítě prožilo šťastné a aktivní dětství

Aby - každý den byl pro dítě radostný a úspěšný

Aby - dítě bylo zdravé tělesně i duševně

Aby - získalo správné dovednosti a návyky pro svůj další rozvoj

Přejeme si, aby se každé dítě v naší školce dobře cítilo, získalo nové poznatky, nové kamarády, bylo šťastné, veselé a zdravé.

K čemu děti povedeme?

-lásce k přírodě, zvířatům a především k lidem

K- touze po poznání a učení se novým věcem

  - lásce ke knize, hudbě a lidovým tradicím

- ke zdravému způsobu života, touze po pohybu, sportu

- potřebě pomáhat druhým

 

 Hlavní principy vzdělávání

 

Jak toho chceme dosáhnout?

- U každého dítěte budeme přihlížet k jeho individuálním schopnostem, potřebám a zájmům. Při výchově a vzdělávání budeme co nejvíce spolupracovat s rodiči.

- Zajistíme dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.

- Vytvářet předpoklady pro individuální rozvojové možnosti dětí a umožňovat tak každému dítěti dospět v době, kdy opouští mateřskou školu k takové úrovni, která je pro dítě individuálně dosažitelná.

- Na základě každodenního styku s dítětem i jeho rodiči plnit i úkol diagnostický, zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytovat včasnou speciálně pedagogickou péči a tím zlepšovat jejich životní i vzdělávací šance.

- V dnešním multikulturním světě budeme rozvíjet prosociální chování a schopnosti empatie, schopnost vyjadřovat své emoce a ztotožnit se s pocity druhých.

 

Dlouhodobé záměry školy - Vize školy  

·       Chceme být respektovanou vzdělávací institucí, která bude profesionálně a vstřícně poskytovat vysoce kvalitní služby založené na rovnocenném partnerství a spolupráci mezi rodiči a mateřskou školou.

·       Budeme maximálně rozvíjet individuální schopnosti dítěte vzhledem k jeho možnostem , rozvíjet jeho emoční inteligenci.

·       Dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých předpokladů získalo fyzickou, psychickou a sociální samostatnost, základy zdravého sebevědomí a sebejistoty.

 

 

Fotogalerie

Personál

empty_employee ředitelka Mgr. Martina Janotková
empty_employee Učitelé Jana Kropáčová
empty_employee Učitelé Pavlína Holá
empty_employee Učitelé Kateřina Rückl Michalková
empty_employee Učitelé Lenka Nová
empty_employee Učitelé Bc. Hana Kellerová

Jídelníček

Aktuality

PROGRAM NA LISTOPAD

 

 

 PROGRAM NA LISTOPAD

ČTVRTEK 2.11 – PTACTVO V MŠ

(BĚHEM DOPOLEDNE)

 

PONDĚLÍ 13.11. – DEN PRO BABIČKY A DĚDEČKY U ZAJÍČKŮ. ZAČÍNÁME V 15.30H

 

ÚTERÝ 14.11. – DEN PRO BABIČKY A DĚDEČKY U SOVIČEK A VEVEREK – ZAČÍNÁME V 15.30.

 

Výpravy na listopad

  1. 11. čtvrtek

                 Ptáci v MŠ            Pro všechny děti

Seznámení pěvci a s dravými ptáky. Děti se dozvědí o jejich životě, budou mít možnost si některé i pohladit. A kdo bude mít odvahu, může se nechat vyfotit s velkým papouškem.

  1. 11. úterý

   Výprava na Doubravku    Pouze předškoláci.

Zahrajeme si na průzkumníky neznámého terénu. Seznámíme se s živočichy, které můžeme v okolí Doubravky spatřit.

  1. 11. čtvrtek

Výlet do zámeckého parku Pouze předškoláci

naučíme se vázat květinu z barevného listí pro naše prarodiče. Zazávodíme si v běhu, skoku, hodu a v rozumových dovednostech.

 

  1. 11. středa

   Vánoční výlet do Zubrnic – Pro starší děti

Cena výletu – 232Kč. Bližší informace budou včas vyvěšeny.

 

  1. 11. úterý

Exkurze do výroby Českého porcelánu, a. s. v Dubí.      Pouze předškoláci -   cena 40Kč

Prohlídka výroby porcelánu a dekorování hrnečků. Výklad při exkurzi bude přizpůsoben věku dětí a výlet bude zpestřený i o hrneček, který si sami nazdobí. 

             odjezd z MŠ V 8.00 hod.

boy-with-ball

Kontaktní informace

Mateřská škola Kaštánek

Adresa:

Mateřská škola Kaštánek

Na Stínadlech 2388

415 01 Teplice

 

IČ: 460 709 15

 

Ředitelka:

Mgr. Martina Janotková

 

Kontakty: 

Tel. do MŠ: +420 417 539 373

Mobilní tel.: +420 724 961 533

E-mail: ms.nastinadlech@atlas.cz

Webové stránly: www.msnastinadlech.cz

 

Číslo bank. účtu:

714200207/0100 / Komerční banka Teplice

kontaktní formulář